badabum.org

Badabum was created in the summer of 2010 in order to provide a base for independent publishing within the world of graphic art. Badabum are Laura Miyashiro, Blanca Hernández and Pep Brocal, who possess varied and extensive experience in the areas of design, illustration, graphic art and self-publishing. We wanted a space of absolute freedom in which they could experiment with products which are currently totally disregarded by publishers due to the lack of an obvious commercial edge. We have published graphic work, small-format comics, woodblock and silkscreen printed posters, foldable books, optical games and other special objects, each numbered and signed by the author. We want to conceive each Badabum object as an artístic piece.

Badabum es va crear l'estiu del 2010 per disposar d'una plataforma pròpia de publicació independent on experimentar amb productes que les editorials a l’ús consideren avui terra de ningú per semblar no competitius. Badabum som Laura Miyashiro, Blanca Hernández i Pep Brocal, tots tres amb una àmplia i llarga experiència en el món del disseny, la il·lustració, l’art gràfic i l’autoedició. Fins ara hem editat obra gràfica, cartells en serigrafia i xilografia, llibres desplegables, jocs òptics i altres objectes especials, numerats i signats per cada autor. Volem que cada objecte que produeixi Badabum sigui concebut com una peça artística.

Badabum se creó en el verano de 2010 con la idea de disponer de una plataforma propia de publicación independiente donde desarrollar productos que la mayoría de editoriales no consideran competitivos. Badabum lo formamos Laura Miyashiro, Blanca Hernández y Pep Brocal, los tres con experiencia en diseño, ilustración, arte gráfico y edición. Hasta el momento hemos editado obra gráfica, carteles en serigrafía y xilografía, libros desplegables, juegos ópticos y otros objetos especiales, numerados y firmados por cada autor. Queremos que cada objeto que produzca Badabum sea concebido como una pieza artística.

Welcome to Badabum! | Benvinguts a Badabum! | Bienvenidos a Badabum!

""